Håper folket vil støtte en god sak

Russen skal i hvert fall gjøre sitt for at kampen mot kreft kan fortsette.

Håper på stor giverglede. Bak fra venstre: Gifty Bowah, Johanne Sakshaug, Ariel Trætli og Marie Fornes. Foran: Rødrusspresidenten i Levanger, Thorbjørg Andersen.  Foto: Erlend Aune

Nyheter

«Krafttak mot kreft» er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Siden de første bøssebærerne gikk fra dør til dør i 2006, er det blitt samlet inn over 300 millioner kroner til kreftsaken gjennom denne aksjonen.