Spør hvordan det går med vann- og avløpsplanene

I dette vannet i Levanger er ikke den økologiske tilstanden god.

Restaureringsarbeid i Hammervatnet. Foto: Erlend Skutberg 

Nyheter

SV-politiker Gunnar Løvås i Levanger kommer i plan- og utviklingskomiteens møte onsdag med et par spørsmål.

Det ene er en oppfølging etter et vedtak i fjor, der det ble sagt at det skulle settes igang en kartlegging av avløpsanlegg i Levanger kommune, innen utgangen av 2019 legges frem en tidfestet handlingsplan for opprydding i avløpsanleggene, og at det skulle utarbeides vann- og avløpsplaner for alle geografiske områder i kommunen.

– Det har i de senere år vært tildels stor variasjon i vannstanden i Hammervatnet med en foreløpig topp med lav vannstand i 2018. Det har ført til at Fylkesmannen på grunnlag av en NTNU-undersøkelse har vurdert at Hammervatnet ikke tilfredsstiller kravene til god økologisk tilstand, sier han i innledningen til spørsmålene.

Hvis vedtaket fra 2018 blir gjennomført vil det også ha betydning for den økologiske tilstanden i Hammervatnet, påpeker han.