Ga skryt i kalkbruddsaken

Men viste til desibeldemokrati.

Seksjonsleder Marte Kristoffersen i Direktoratet for mineralforvaltnig. I bakgrunnen tilhører Nils Georg Leirset. Møte i komite for plan og samfunn.  Foto: Tor Ole Ree

Nyheter

Det har vært mye kritisk søkelys på reguleringsplanen for kalkbruddet i Tromsdalen. Tirsdag vanket det skryt fra Direktoratet for mineralforvaltning og seksjonsleder Marte Kristoffersen.