Mener dette er en kunstskatt som eksperter bør vurdere konservering av

– Enestående i sitt slag i Norge.

Kalkmaleriene i Alstadhaug kirke er omtalt som ganske enestående i sitt slag når det gjelder kirkekunst i Norge. 

Nyheter

Et tyvetalls interesserte møtte opp da Skogn museumslag avvikla sitt årsmøte i Herrestua på Alstadhaug 4. mars. I 2018 ble det gjennomført flere dugnader for å vedlikeholde og renholde museumsbygningen Ammestua, og for rydding og stell av uteområdet.

Jubileum

Merkeprosjektet er nå fullført, ogtil de aller fleste gjenstandene er det festet et kort med relevante opplysninger.

Alstadhaug kirke fyller 850 år i 2019.

Museumslaget har vært en av flere sterke pådrivere for at dette kirkejubileet skulle markeres på en skikkelig måte.

Olav Norberg og Knut Dahlen fra styret har sittet i hovedkomiteen for jubileumsfeiringa, mens Sigvard Gilstad har ledet styringsgruppa for bokutgivelsen «Bygdenes katedral – Alstadhaug kirke i Skogn».

Alstadhaugseminaret, som er gått ut fra museumslaget og som i år arrangeres for 5.gang, er denne gangen en del av den offisielle jubileumsfeiringa og finner sted den 1. september.

Leder og to styremedlemmer sto denne gangen på valg, alle sa seg villige til å fortsette.

Dermed ble det gjenvalg med akklamasjon og styrets sammensetning blir som før: Sigvard Gilstad (leder), Marianne Skreden, (kasserer), Knut Dahlen (sekretær), Kolbjørn Fostad, Olav Norberg, Jon Oddvar Skei (styremedlem), Arne Bakken (varamedlem) og Johan Holan (revisor).

Gjenoppdaget

På årsmøtet kåserte Liv Sofie Kjønstad om Kalkmaleriene, St.Peters finger og presten Raphael Madsen Lund - «prestenes prest».

Kalkmaleriene i Alstadhaug kirke er omtalt som ganske enestående i sitt slag når det gjelder kirkekunst i Norge.

De er i tidenes løp blitt malt (kalket) over, men ble «gjenoppdaget» under de omfattende restaureringsarbeidene i kirka fra 1946 og utover. Kjønstad var spesielt opptatt av kalkmalerienes ve og vel.

Som alt annet påvirkes også disse av tidens tann, og kåsøren oppfordret sterkt «alle gode krefter» om å ta et initiativ til å få eksperter på området til å vurdere mulighetene for konservering av denne sjeldne skatten.