Onsdag kommer dette paret til misjonsfest i Levanger

– Mange setter nok pris på at de kommer igjen.

Bergljot Svanholm og Olav Dahle Svanholm tar turen til Levanger i dag. 

Nyheter

Tradisjonen tro innbyr Misjonsutvalget i Levanger menighet også i år til «Menighetens misjonsfest» - denne gangen førstkommende onsdag på Bamberg.

Bli kjent

Der vil det være mulig bl.a. å bli bedre kjent med det Misjonsutvalget gjør, på vegne av Menighetsrådet, for å administrere innsamlingsarbeidet til støtte for de tre misjonsprosjektene som menigheten har avtaler om - med henholdsvis Normisjon (Vest-Mali), Det Norske Misjonsselskap (Thailand) og Den Norske Israelsmisjon (Israel).

–Levanger menighet lever sterkt opp til Den norske kirkes visjon om at misjon skal være del av menighetenes identitet, og Misjonsutvalget bidrar til å virkeliggjøre Menighetsrådets delmål for virksomheten angående misjon - slik dette målet er uttrykt i strategiplanen: «Kirken i Levanger vil ha et sterkt engasjement for misjon.», skriver Misjonsutvalget i Levanger menighet i en pressemelding.

Dette gir seg bl.a. utslag i at det i Levanger menighet årlig samles inn rundt førti-femti tusen kroner til disse prosjektene - hovedsakelig gjennom fast givertjeneste og kirkeofringer.

Gjester

Spesielle gjester på festen i år er et tidligere misjonærpar i Equador, Bergljot og Olav Dahle Svanholm.

–De har vært her før på tilsvarende arrangement, og det vil nok være mange som setter pris på at de nok en gang gjester Levanger, forteller misjonsutvalget.

Bergljot Svanholm, som nå er sokneprest i Berg menighet i Trondheim, vil ta for seg temaet "Ny tid - ny misjon?".

Mannen hennes, Olav Dahle Svanholm, er misjonsrådgiver i Nidaros bispedømme, og som sådan er han representant i Nidaros for "Samarbeid Menighet og Misjon" (SMM), som bl.a. organiserer misjons-prosjekt-arbeidet i menighetene rundt om i landet - dvs. også i Levanger menighet.

Svanholm vil bringe aktuelt om virksomheten innen SMM, og informere om prosjektarbeidet.

Lokale krefter deltar også

Ellers deltar også flere lokale krefter: "Ednas menn", sokneprest Martin Brenne Wigtil og leder i Menighetsrådet, Arne Emil Okkenhaug med flere. . Bl.a. vil en gruppe menighetsmedlemmer som nettopp har vært på reise i Thailand, gi glimt fra turen, spesielt fra besøkene på de to NMS-institusjonene i Bangkok som menigheten gir prosjektstøtte til, "Nådehjemmet" og "Lovsangshjemmet".

–Og en komite med medlemmer fra de lokale misjonsforeningene for NMS, Normisjon og Israelsmisjonen vil sørge for god bevertning. Det er fri adgang, men det tas opp en kollekt til misjonsprosjektene, opplyser Misjonsutvalget i Levanger menighet.