Se bildene fra Hammer gård - en leilighet med panoramautsikt over sau

Det som i utgangspunktet skulle være et vaktrom er nå et eksotisk tilbud for kortreist og langtveisfarende.
Nyheter

Hammer gård ligger ved E6 på Åsen og har vært i slekten til Jon A. Hammer i over 300 år. I 2013 tok han over etter sin morfar kun 21 år gammel. Med ingen dyr på gården og et sterkt ønske om å starte med sau gjorde han om det gamle grisefjøset på gården til et sauefjøs med plass til 200 dyr. Fjøset var veldig gammelt og urasjonelt å bruke som saufjøs.