Fem forslag er på høring, men to skoletomter peker seg ut i Stiklestad

Utfordringer med kulturminner, jordvern og miljøgifter.
Nyheter

Fem tomteforslag for nye Stiklestad og Leksdal skole er nå ute på høring fram til 1. mai. Alle forslagene ligger i Stiklestad-området. Disse er: