Sender boligprosjektet tilbake til start

For lite parkering og manglende lekeareal setter midlertidig stans.

Fergemannsvegen, slik boligutviklerne ser for seg et nybygg med åtte enheter.  Foto: Illustrasjon: Boligpartner/Arkplan

Nyheter

Prosjektpartner/Arkplan AS har søkt om å få bygge 6-10 boenheter i Fergemannsvegen 1, ved Levangersundet og Sundbrua, hvor boligselskapet kjøpte en gammel enebolig på en tomt på 1,86 dekar. Intensjonen er å sette opp bygg i to etasjer med åtte boenheter og en total utnyttingsgrad på 55 prosent. Planene ble ikke godkjent av politikerne i Plan- og utviklingskomiteeen onsdag, hvor flertallet stemte for å sende planene i retur.