Ap lover skole på Stiklestad

Senterpartiet synes prosessen ligner på innfallsmetoden, og savner en helhetlig plan.

Trine Reitan og Arild Pedersen. 

Nyheter

– Vi ser at foreldregruppen ved Stiklestad skole er veldig bekymret, og vi har fått de samme bekymringer fra annet hold også, blant annet de ansatte. De opplever at det skapes usikkerhet fra politisk hold om skoleprosjektene i Verdal blir gjennomført som planlagt.