Legger ned populært tilbud i Verdal

Fysioterapeut Jarle Taranger Nesbø kan ikke lenger drive varmebassenget i Leklemsåsen, først og fremst fordi bassenget trenger omfattende og kostbar rehabilitering for å fungere videre fremover.  Foto: Tor J. Friberg

Nyheter

I 14 år har Jarle Taranger Nesbø drevet varmebassenget i Leklemsåsen. Nå nærmer det seg slutten.

– Bassenggruppene kommer til å gå som vanlig fremover, dersom vi klarer å holde anlegget i gang. Den tragiske nyheten er at bassenget kommer til å bli nedlagt fra sommeren 2019, av flere årsaker. Hovedårsaken er at bassenget må rehabiliteres for to millioner kroner i løpet av året, for å kunne fungere, forteller Nesbø på Facebook-siden til Helsegym1 Fysioterapi.

Det er eneste infokanal for virksomheten for tiden, fordi hjemmesiden er nede for telling.

Varmebassenget har vært og er et veldig populært tilbud, som ikke minst brukes av en rekke pasienter i opptrening og pleie. Nesbø frir til pasientorganisasjonene som en siste mulighet for at tilbudet kan opprettholdes.

– Jeg vil anbefale alle pasientorganisasjoner, lag og foreninger i Verdal, Levanger og Inderøy, om å gå sammen og se på muligheten for å overta anlegget og driften i årene fremover, skriver Nesbø, som takker alle brukere og alle andre som har støttet opp om driften gjennom de siste fjorten årene.