Varsku om ulovlig sjøørretfiske

Reglene er klare.

Området som det er blitt fisket i ligger i fredningssonen.  Foto: Tor Ole Ree

Nyheter

Samtidig som jobbes for å ordne opp i gytebekkene i Verdal advares det også mot tyvfiske etter sjøørret ved munningen av Verdalselva.

Lensmannskontoret ble tirsdag varslet etter at det kom inn en melding på Facebook-gruppa Sjøørretbekker i Verdal.

Neppe flyndrefiske

–Er det spesielt gode plasser for skrubbe-flyndre så langt oppe i elva som lokker fiskerne, eller er det tilfeldigvis sjøørreten som står i flak, biter på alt mulig og venter på vårflom for å gå ut.?» spør Morten Bergan som er forsker i Norsk institutt for naturforskning.

Det var i helga han passerte E6-brua da han fikk se fisket som framstod som klart ulovlig ovenfor E6-brua.

Naturoppsyn varslet

Stian Stensland har tatt den årlige, gjentatte problematikken videre til fiskeforvaltning i fylket, Statens Naturoppsyn og lensmannsmannen i Verdal.

Området som det er blitt fisket i ligger i fredningssonen og området er skiltet.

For 10 – 15 år siden ble det arrangert fiskekonkurranser etter sjøørret. Det er det slutt på etter en sterk tilbakegang av fiskearten de siste årene. Arkivfoto: Odd Arnfinn Pedersen  Foto: Odd Arnfinn Pedersen

Erlend Skutberg i Statens naturoppsyn presiserer reglene: - Fiske i elva er ikke tillatt enda. Når det gjelder selve fredningssonen er det tiltatt å fiske etter saltvannsfisk med både stang, håndsnøre og faststående redskap. Men redskapen skal da stå dypere enn 10 meter.

Grense elv/sjø for Verdalselva er flyttet og ny grense går fra ytterspissen av molo ved Kausmo til vestgrense i Ørin Naturreservat.  

De som fisker ulovlig risikerer bøter, dersom myndighetene griper inn.

Fredet i sjøen ut april

Sjøørret er fredet i både Verdalselva og i Trondheimsfjorden er sjøørreten fredet fra 1. mars til 30. april. Bakgrunnen for denne reguleringen er den sterke tilbakegangen i sjøørretbestanden i fylket, og at sjøørreten i denne perioden er svært utsatt for fiske, da den nettopp har kommet fra elva etter en hard vinter.

Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA) mener imidlertid også at gitt sjøørretens prekære situasjon i Trondheimsfjorden, er to måneder fredning utilstrekkelig.

–Vi oppfordrer derfor fiskerne til å vise måtehold og gjenutsette all sjøørret fanget i indre deler av Trondheimsfjorden (fra Orkanger-innløpet og innover) året rundt, uavhengig av fredningstid.

Gjelder også fang-og-slipp

Forskriften forbyr alt fiske etter sjøørret, og omfatter derfor også målrettet fang-og-slipp fiske. Det er derimot ikke noe generelt forbud mot å fiske i sjøen i denne perioden etter andre arter, så lenge redskap og fiskemetode ikke åpenbart retter seg etter sjøørret. Skulle du under annet fiske få en sjøørret i perioden 1. mars - 30. april må du slippe ut fangsten så skånsomt som mulig.