– Vi må drive med voksen-opplæring av politikere

Klubben ved Kværner Verdal er ikke beroliget av Støre.

Klubbleder Ståle Johansen hadde mye på hjertet i møtet med Jonas Gahr Støre. Bak Aps ordførerkandidat Ole Gunnar Hallager. Foto: Leif Arne Holme  Foto: Leif Arne Holme

Nyheter

–Vi var sterkt uenige i landsmøtevedtaket i Arbeiderpartiet om å ikke gå inn for konsekvensutredning av petroleumsaktivitet av Lo-Ve-Se. Før landsmøtet i 2017 mobiliserte verftsindustrien med 200 – 300 personer på Youngstorget. Da fikk vi kompromissvedtaket som ble omgjort nå. Vedtaket sier at områdene ikke er fredet for alltid, men jeg synes det er skremmende at politiske vedtak blir fattet ut fra følelser. Det blir symbolpolitikk, hva som er populært i forhold til miljøspørsmål.