Sykehusenes røntgenkapasitet er vesentlig bedre i Namsos enn den er i Levanger

Ny rapport fra Levanger dokumenterer at bruken av CT-maskin skjer langt hyppigere ved Sykehuset Namsos.

I røntgenundersøkelser ved hjelp av CT-maskin, er kapasiteten dårligere i Levanger målt på innbyggernivå enn den er i Namsos. Forskjellene er ganske store.  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Hvert av sykehusene i Helse Nord-Trøndelag har i dag hver sin CT-maskin. I Levanger er det vedtatt å kjøpe og installere CT-maskin nummer 2. I Namsos ønsker man det samme.