Nå blir det flere boligtomter på Falstadberget

Mangelen er like stor som byggelysten.

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger vedtok onsdag å sende tomtesaken på Falstadberget på høring med fem mulige tomter.  

Nyheter

Det er tidligere utarbeidet en forenklet mulighetsstudie for nye boligtomter på deler av friområdene i det kommunale boligfeltet på Falstadberget. Målet var å finne plass til flere nye boligtomter i boligfeltet, hvor det er høy etterspørsel etter flere tomter.

Planforslaget åpner for opptil fem boligtomter og knytter sammen to tomteområder på hver ende av dagens boligfelt med en tursti. Planområdet omfatter cirka 11 dekar. I den nordligste delen av planområdet er det planlagt tre nye boligtomter, samt to boligtomter øst for vegen.

Stor boligmangel

I møtet ville Nina Elisabeth Berget (Ap) vurdere flere alternativer, og foreslo å sende to forslag på høring samtidig: Ett forslag med opprinnelig plan som gir fem tomter etter rådmannens anbefaling, og ett forslag med rådmannens forslag til endring av plankart alternativ to, som gir fire tomter.

- Vi har vært på befaring og sett mangelen på boligtomter på Ekne, hvor folk sier at de vil bosette seg. Tidligere forslag har blitt avvist på grunn av landbruksareal og har derfor ikke ført fram, sa Berget og la fra sine to ønskede forslag. Årsaken er at hun frykter at det kommer innsigelser dersom de øker til fem boligtomter på friområdet og nært landbruksarealet.

- Jeg er redd for at vi får innsigelser, og da er fire tomter bedre enn null, sa Berget.

Vil ikke bremse

Andre politikere, som Svein Erik Veie (Ap) mente imidlertid at det ikke er politikerne som skal bremse utviklingsmulighetene.

- Vi er en plan- og utviklingskomité, og vi må ikke legge på bremsene selv. Særlig ikke når Norconsult eller andre har klaget til nå på planene, sa Veie i møtet og gikk inn for flest mulig tomter.

Han fikk med seg seks andre, og fikk vedtatt å legge ut en høring på fem nye tomter mot fire stemmer for Bergets forslag om dobbel høring.