Han gir seg - han tar over

– Har gjort en stor jobb gjennom mange år.

Per Otto Røiseng fikk mange rosende ord for sin store jobb for idrettsrådet gjennom mange år, og fikk et fat designet av Åshild Karevoll i gave. Olav Martin Indgaard (t.h.) overtar klubba for idrettsrådet.  Foto: innsendt

Nyheter

Levanger Idrettsråd avholdt sitt årsmøte for 2018 på Åsen onsdag. Idrettskonsulent Kjersti Nordberg tok først med seg årsmøtedeltagerne på omvisning i den nye Åsenhallen der hallens første treningstime var i gang.

Per Otto Røiseng gikk av som leder for rådet etter å ha sittet i styret over 20 år. Olav Martin Indgaard ble valgt til nye leder.

I årsmeldingen skriver idrettsrådet at 2018 ble nok en kjempesesong for 10 på topp. Totalt har ca. 10000 personer besøkt en eller flere av toppene.

Ca. 2600 personer har registrert sine oppmøter på nettet. Av disse har

ca. 950 personer besøkt 10 eller flere av toppene. Av disse har 375 besøkt alle 20 toppene. Ca. 45200 besøk er registrert i de forskjellige bøkene på toppene.

Hilde H Hynne (f.v.), Per Otto Røiseng og Nina Gravaune gikk ut av styret i Idrettsrådet. T.h. idrettskonsulent i kommunen, Kjersti Nordberg.  Foto: innsendt

Levanger idrettsråd v/ Olav Strid har lederfunksjon i samarbeidsforumet for Torsbustaden. Sekretærfunksjon har blitt ivaretatt ved idrettskonsulent i Levanger kommune, Kjersti Nordberg.

Når det gjelder infrastruktur, er rapporten fra norconsult ferdigstilt. De har skissert mulige løsninger for VA inn til Torsbustaden, både i topp og bunn, og gitt en anbefaling. Dette er sett i sammenheng med annen mulig infrastruktur og delt opp i ulike deler og scenarier. Denne rapporten skal presenteres i neste møte i forumet.

Det ble aktualisert med mobilmast i Torsbustaden, da det ikke er god dekning i bunn av området. Dette er noe flere av aktørene ønsker, og spesielt Levanger jeger og fisk som skal arrangere NM sommeren 2019.

I Bua Levanger er det veldig stor aktivitet. Bjørn Berg er Idrettsrådets kontaktperson. I 2018 var det nesten 6000 unike lån. Dette er helt i Norgestoppen.

Levanger Idrettsråd har en representant i styret. Per-Otto Røiseng møter som fast vara.

Totalt 78.862 badegjester har besøkt Trønderhallen i 2018. Dette er nedgang fra de to siste årene.

Årsmøtedeltagerne i Levanger idrettsråd var imponert av det de fikk se i den nye Åsenhallen. 

Levanger Bystrand i Eidsbotn er nå ferdigstilt. Men vi venter fortsatt på den offisielle åpningsfesten. Det har heller ikke blitt særlig blest om mulighetene for vannaktiviteter i Eidsbotn enda. Dette er vannaktiviteter innenfor et avgrenset område innenfor de utlagte bøyene. Fylkesmannen fikk høsten 2018 en tilbakemelding om bruken av Eidsbotn så langt. De ønsker også å få laget skilting ved Bystranda, et arbeid som må koordineres med kommunen. Birgit Indal Lello har vært Idrettsrådets kontaktperson opp mot Fylkesmannen de årene utredningsarbeidet for å få til vannaktiviteter i Eidsbotn har pågått. Vi takker Birgit for en god jobb med dette.