Meninger

Sentrumsutvikling i Levanger: Hvor er vi, og hvor vil vi?

Kai Lennert Johansen 

Nyheter

Redaktør Anja H. Helland har i Innherred torsdag 11. april en utfordrende leder med tittelen «Hva vil vi egentlig med sentrum?» Hun omtaler flere spennende prosjekter i andre norske byer som vi i Levanger sikkert kan lære av. Samskaping er naturlig nok et sentralt stikkord i denne sammenhengen, og jeg vil tro alle i Levanger kommune ønsker et aktivt og levende sentrum, på tvers av politiske oppfatninger.

Et moderne sentrum må være et møtested for alle, for innbyggere i alle aldre, studenter og tilreisende. Her må det gjerne være masse ulik næringsvirksomhet, tilgang på offentlige tjenester, restauranter, kaféer, treningssenter, bibliotek, kino, kirke, grøntområder, parker, rom for frivilligheten, osv. Mulighetene er egentlig mange, men samtidig ser jeg at utfordringene i Levanger sentrum først og fremst vil være knyttet til spørsmål omkring trafikk, parkering, nybygging og nye handelsmønstre.

Levangers sentrum står unektelig i en særstilling i og med at vi har trehusbyen. Ingen tvil om det. Denne historiske rammen som knytter fortid til nåtid må vi også utnytte til fulle i arbeidet for å skape et aktivt sentrum. Handel og kultur er sentrale elementer for en positiv utvikling, men denne utviklingen må styres utfra det som er universelle verdier og interesser.

Byen er til for folket, og sentrum skal bidra til å skape tilhørighet, identitet og fellesskap for alle. Den skal ikke bare være en markedsplass for omsetning av varer og tjenester, men også for opplevelser, identitet, kunnskap, holdninger og følelser.

For å skape et slikt sentrum har vi alle ansvar, og ikke minst vi som er politikere.

Jeg har lenge ivret for å få igang en debatt omkring sentrumsutviklingen i Levanger, ikke minst etter at kommunestyret stemte ned bygging av nytt bibliotek og kino i sentrum, og har i den sammenheng forsøkt å orientere meg i aktuelle sentrumsprosjekter andre steder. Etter hvert kom jeg i kontakt med instituttleder for arkitektur og planlegging ved NTNU, som faktisk opprinnelig er fra Levanger. Hun sa at akkurat dette var en problemstilling de var meget opptatt av, og hun tente så mye på dette at hun sa hun ville ta initiativ til å drøfte hvorvidt de ved instituttet kunne gjøre et forskningsprosjekt på Levanger sentrum. Dette ga meg blod på tann, og har gitt støtet til at Levanger Arbeiderparti nå vil arrangere et åpent folkemøte på HUNT om kvelden den 6. juni der vi får innspill fra kompetansemiljøet ved NTNU, fra Levanger næringsforum, Levanger Vel og fra AUF. I tillegg vil det selvfølgelig bli rom for meningsutveksling blant de frammøtte.

Jeg håper derfor at alle som er interessert i sentrumsutvikling i Levanger kommer for få kunnskap og bidrar med sine idéer og meninger denne torsdagskvelden.

Kai Lennert Johansen, Levanger AP