Hva vil vi egentlig med sentrum?

Nyheter

Det er det samme både i Levanger og Verdal. Mange tomme butikklokaler. En lørdag formiddag i sentrum byr ikke akkurat på det folkelivet man i nostalgiens tegn husker tilbake på. Jovisst er det mange lyspunkter og flere som satser og lager liv i forlatte lokaler. Men det står likevel mye tomt. Og det vises. Og folk snakker om det. Samtidig satses det på leilighetsbygging i sentrum. Hva gjør det med aktiviteten i sentrum? Og hvilke utfordringer og muligheter kan det gi?

Spennende pilotprosjekt. Hvis det er et yrende butikkliv man ønsker i sentrum, så er det interessant å peke på prosjektet «Levende lokaler» i regi Senter for design og arkitektur Norge, hvor byene Tromsø, Lærdal og Arendal har vært piloter. De tre byene slet med akkurat det samme som vi gjør her. Tomme butikklokaler, flytting til kjøpesentre og konkurransen med netthandelen. Hovedtiltakene som kommunene skulle igangsette gjennom prosjektet var firedelt: Sette temaet på den lokale dagsorden, være en støttespiller og rådgiver for innbyggere og aktører som sitter på, eller har behov for, tomme lokaler, igangsette aktiviteter i tomme lokaler og undersøke hvordan dagens regelverk og byråkratiske prosesser støtter eller hindrer mer aktivitet i tomme lokaler. Samtlige av de tre pilotene har greid å snu trenden. I tillegg benyttet Arendal samskaping for å få det til – de fikk med seg institusjoner og mange andre gode krefter inn i arbeidet. Resultatet fylte butikklokaler og yrende liv for alle de tre pilotbyene.

Noen må dra det hele. Temaet er på dagsorden i begge våre kommuner. Men det synes vanskelig å få til en helhetlig satsning som gir trøkk og nytt liv. Helt klart at det ligger begrensninger både i Levanger og Verdal, men også mange muligheter. Og det er ikke bare butikker som skaper liv i et sentrum. Det er møteplasser, institusjoner, frivillige organisasjoner, øvrig næringsliv - og ildsjeler. Men da må alle disse gode kreftene dras i samme retning og noen må dra dem. Og så må vi finne ut hva vil vil. En helhetlig plan. Det blir spennende å se om noen gjør dette til tema i den kommende valgkampen.

Anja H. Helland