Omstridt prosjekt ferdig til høsten

Lang dags ferd mot ferdigstilling av Brygga 2.

Odd Bremnes i Eiendomsmelger 1 konstaterer at leilighetene i Brygga 2 tar form. 

Nyheter

Leilighetskomplekset Brygga 2 er under oppføring.