Bompenger kan gjøre Kirkegata mer støvfri

Men ordføreren er skeptisk.

Patrik Lindblom er enhetsleder for kommunalteknikk i Levanger kommune, og vil ta grep for å redusere svevestøv i sentrum. 

Nyheter

Levanger kommune går i tospann med Trøndelag fylkeskommune for å strupe trafikken gjennom sentrum. En egen tiltaksplan blir nå klekket ut av kommunen og fylkeskommunen i fellesskap, og første utkast til framdrift ble sendt fra rådhuset like før påske.