120 landinger i fjor: Pasientene må fortsatt trilles på båre utendørs for å komme seg til sykehuset

– Lite tilfredsstillende, mener Nina Berget.

Her fra den første landingen på helikopterlandingsplassen.  Foto: Johannes Strand

Nyheter

Uten gangbro, er dette et ufullstendig bygg, mener ordføreren, og sier han jobber med saken.