Norsk Luftambulanse: – Vi er tillagt meninger vi ikke har

Beklaget i fjor - gjentok feilinformasjonen i år.

Helikopterlandingsplassen på kombinasjonsbygget ved Levanger sykehus. 

Nyheter

Det er i et leserinnlegg i tirsdagens Innherred at lege Anne Fresvig etterlyser en åpen og ærlig diskusjon rundt en eventuell gangbru mellom helikopterlandingsplassen på kombinasjonsbygget og selve sykehuset.