Demningen ved det populære turmålet skal fjernes

Kommunen beklager at et det populære turmålet blir midlertidig forringet.  Foto: Johannes Strand

Nyheter

Verdal kommune melder på sin hjemmeside at demningen i Leklemsvatnet skal fjernes i sin helhet og erstattes med en ny betongdam med fritt overløp.

- Verdal kommune skal til høsten rehabilitere demningen i Leklemsvatnet. Eksisterende dam er fra 1933, fornyet/påbygd i 1947 og 1954, og er i dag i dårlig forfatning. Denne fjernes i sin helhet og erstattes med en ny betongdam med fritt overløp. Plassering, høyde og retning på ny dam blir tilnærmet den samme som for eksisterende dam, vannstand i Leklemsvatnet blir som opprinnelig når prosjektet er ferdig, skriver kommunen.

Allerede forrige uke startet de med nedtapping vat vannet, og planen er vannet skal tappes helt ned til opprinnelig vannstand før 1933 innen byggestart i august. Totalt senkes vannstanden med cirka fem meter.

- Bygging av ny dam skal foregå fra august til november, melder Verdal kommune, før de beklager at det populæret turmålet blir midlertidig forringet:

- Kommunen beklager at et flott turmål blir midlertidig forringet, men har dessverre ingen andre alternativer, og forsikrer at området rundt Leklemsvatnet blir like fint når jobben er ferdig.