Fikk heder fra Fishøle: – De får folk opp av sofaen

Vidar Molden, Kjell Olav Melbye, Karl Arne Melby, Gunbjørg Oldervik Bengtsen, Sissel Eva Skrove og Ann Sissel Vehus mottok prisen fra komiteen.  

Nyheter

I år gikk prisen til en komite som har gjort en innsats for å få folk opp av sofaen og ut i naturen.

Myrullbuketten

Hvert år deler Fishøle turn og idrettsforening ut «Myrullbuketten» til en person eller gruppe i lokalsamfunnet/kommunen som gjør en ekstra innsats for bygda og folket som bor der.

– Tradisjonen tro er nok en myrullbukett utdelt te ildsjeler i lokalsamfunnet. Utdelinga fann sted i Pavljongen på Verdal Stadion. Prisen har mottoet: «Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl», som å e årets tema i vømmøl. Prisen består av myrull i glass og ramme, samt en sjekk på 5000 kr, forteller Fishøle turn og idrettsforening i en pressemelding før de røper at årets pirsmottaker er komiteen for Ti på topp.

Stadig bedre

– Dæm har godt vedlikehold av trasean og toppan, merking av løypan, skilting og mang administrative oppgava, og søke i tillegg kvart år nye og spennende turopplevelsa for innbyggeran. Dæm stille sjøl som frivillig toppverta på alle ti toppan og engasjere fleir te å vårrå med å bidra. I det siste har dæm å fått ei meget bra facebookside som fungere veldig bra ut mot folk som ønske info og trøng inspirasjon og motivasjon. Det her e bare litt av jobben den her flotte komiteen gjør for lokalsamfunnet, fastslår Fishøle.

Pris fra bingofolket

Prisen blir gitt fra overskuddet av Fishølets vømmølbingo som har blitt et høydepunkt under Vømmølfestivalen.

– Og vi vil påpek at det e bøgdas entusiastiske bingospællera som støtte opp om og kjæm på arrangementet, som gjær at vi får mulighet til å hedre lokale ildsjeler, understreker Fishøle.

Bra representert

En stor del av Ti på topp-komiteen var til stede for å motta æresbevisningen. I tillegg til de på bildet er Paul Elvebø, Ingrid Sørgjerd og Annette Hermann med i komiteen.

Fishøle var på utdelingen representert med Anne Ma Baglo Christensen, Bente Borgan, Anita Selnes Kvello, Hege Nygård, Ragnhild Burmo, Grethe Inderdahl og Marit Halvorsen, mens Oddrun Holmen, Sissel Beate Berg, Åse Helene Aspnes, Barbro Juul og Tove Irene Visth kommer sterkere tilbake ved neste anledning.