Nå mener de å ha funnet årsaken til det enorme raset som gikk her i vinter

Ytterst ved utfyllingen av det nye kaianlegget, gikk det store undersjøiske raset i januar. Foto: Trondheim havn 

Nyheter

Anleggsarbeidet ved kalkkaia ble avsluttet umiddelbart da det gikk et stort undersjøisk skred vest for Ørin industriområde 8. januar.