Vil barbere bryggeplanene: Foreslår færre etasjer

Sjøgata Brygge fikk både ris og ros av politikerne, som vedtok å sende planene på høring.

Puk-leder Nina Elisabeth Berget (Ap) vil redusere antall etasjer for å minske volumet på utbyggingen.   Foto: Tor J. Friberg

Nyheter

Politikerne i Plan- og utviklingskomiteen (PUK) vedtok onsdag å sende planene for Sjøgata Brygge ut på høring med en plan for nedtrapping av antall etasjer fra fire til tre etasjer i byggetrinn 1 og fra tre til to i byggetrinn 2. Forslaget kom fra Nina Elisabeth Berget (Ap) og Eva Høyem Anderssen (Sp), og medfører en reduksjon i byggehøyde til 18,5 og 15,5 meter for byggetrinn 1. I byggetrinn 2 er det lagt opp til en nedtrapping til to etasjer, med 15,5 og 12,5 meters byggehøyde.