De flytter dyrkajord for å bygge 249 nye boligenheter her

Dette området er avsatt til framtidig boligbygging.   Foto: Tor Ole Ree

Nyheter

Stiklestad Eiendom opplever politisk velvilje for sine videre planer på Reinsholm. Bare en av ni lokalpolitikere stemte mot da detaljreguleringen ble godkjent i plankomiteen.