Nå blir det lettere i trafikken både på E6 og i Verdal

Nyheter

Holte bru på E6 ved Ronglan har vært lysregulert med kun ett kjørefelt åpent de siste ukene, for å kunne reparere brudekket. I dag fjernes lysreguleringen, slik at brua får trafikk i begge retninger, men fremdeles med nedsatt hastighet.

Normal trafikk for en stund

- Nå er vi ferdig med å støpe i sørgående retning, så betongen ligger og herder. I løpet av dagen, torsdag 16. mai, tar vi bort lysreguleringen, og åpner for trafikk i begge retninger, informerer Svein Harald Aasan, byggeleder bruvedlikehold i Statens vegvesen.

Dermed vil Holte bru har trafikk i begge retninger på 17. mai, og en stund fremover.

Brua vil få tilbake lysregulering når dekket i nordgående retning skal støpes på samme vis, og det skal støpes bankett for midtrekkverk, og etter hvert asfalteres.

- Straks over helga setter vi i gang utskifting av gjenværende kantdrager, sier Aasan, og fortsetter:

- Entreprenøren har nødvendige ressurser nå, så vi regner med at brua er ferdig asfaltert i første halvdel av juli. 

Tindbrua åpnes også

Også Tindbru i Verdalsøra er ferdig, og åpnes igjen for trafikk i begge retninger i løpet av 16. mai etter reparasjonsarbeider.