Vil ha sju etasjer på havna og mer inn på hotelltomta

Per Olav Gilstad mener at fjordhotellet er urealistisk uten å bygge leiligheter i toppen.

  Foto: Tor J. Friberg

Nyheter

Levanger havn skal utnyttes enda mer og få enda flere boenheter. Det vedtok Plan- og utviklingskomiteen i Levanger onsdag, da de vedtok en revidering av områdeplanen for Levanger havn. Hittil har havneplanene lagt opp til en bebyggelse med inntil fem etasjer over bakkenivå, samt parkeringskjeller under store deler av havneområdet. Rådmannen foreslår å øke til seks etasjer, men nå går politikerne inn for å øke etasjegrensen og utnytte havneområdet enda mer.