Nye retningslinjer på trappene: Hva kan godtas av motor i utmarka?

Odd Arne Lyng i Midt-Norsk Helikopterservice benyttes av flere til oppdrag i Verdalsfjella. Arkivoto: Kristian Stokdahl  Foto: Kristian Stokdahl

Nyheter

Retningslinjene som gjelder i dag skal gjennomgås etter å ha vært praktisert siden 30. mars 2006. Da var det Innherred samkommunestyret som bestemte hva som kunne tillates. Utmarksnemnda har bedt rådmannen legge fram sak til høsten, og kommunestyret vil i første møte følge opp med samme vedtak.