Meninger

Ta ungdommen på alvor

Ungdom blir gjort narr av og truet for sitt engasjement. Sånn skal det ikke være, sier Oda Okkenhaug (Ap).

Oda Okkenhaug russepresident rødruss Levanger videregående skole russ mangler russecamp  Foto: Tor J. Friberg

Nyheter

Ungdom i dag får til stadighet høre at de er fremtiden. Det er ungdommen som skal bestemme kursen videre, ta over skuta når tiden er inne. Likevel opplever ungdommen å bli hetset når de deltar i samfunnsdebatten, noe skolestreiken for klimaendring er et bevis på.

Ungdom blir gjort narr av og truet for sitt engasjement. Sånn skal det ikke være.

Levanger Arbeiderparti skal jobbe for at barn og unge aktivt skal medvirke i politikkutforming og beslutningsprosesser, hvor engasjement skal oppfordres og tas på alvor.

Ungdom i Levanger skal kjenne på at hjemstedet deres er trygt og godt, en plass de ønsker å etablere seg etter å ha testet vingene i den store, vide verden. Derfor er det viktig å ta ungdom og deres engasjement på alvor. En trygg og god oppvekst er et viktig grunnlag for resten av livet. Dersom vi skaper trygge rammer, et godt skolemiljø og gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom i Levanger, vil sjansen for at Levangsbyggen flytter tilbake til hjembyen senere i livet, øke betraktelig.

En trygg oppvekst innebærer et velfungerende sosialt nettverk, gode omsorgspersoner i form av foreldre, barnehagelærere og lærere, og et lokalsamfunn preget av fellesskap og mangfold.

Levanger Arbeiderparti ønsker å utvikle samarbeidstiltak mellom skole, kultur og frivillig sektor slik at inkludering og fellesskap skal prege Levangers barn og ungdom. Levanger Arbeiderparti tar også de unges psykiske helse på alvor.

I stedet for å innføre politirazzia med narkohund på ungdomsskolen, ønsker Arbeiderpartiet å rette fokuset mot forebyggende tiltak. Derfor jobber Arbeiderpartiet for at ordningen med barne- og ungdomspsykiatrisk ekspertise i videregående skole ivaretas som en fast ordning.

I Levanger skal ikke ungdommens engasjement bli hetset, gjort narr av eller tråkket på. Ungdommene i Levanger skal oppfordres til å ta en deltakende rolle i samfunnet, samtidig som politikerne må legge til rette for at verdier som fellesskap, mangfold og inkludering skal prege ungdomstiden i Levanger.

Gjennom å ta vare på ungdommen investerer vi i Levangers framtid – hvor de unge forhåpentligvis vil ønske å komme tilbake til hjembygda si og videreutvikle Levanger på best mulig måte.

Levanger Arbeiderparti