Får 2,8 millioner kroner i støtte til næringsrettet videreutdanning i digital utvikling

Ingrid Dahl Furunes. Daglig leder i Verdal Næringsforum.  Foto: Kristin Heggdal

Nyheter

Lokale næringsforeninger og Nord universitet får støtter fra Kompetanse Norge til videreutdanning i digital utvikling.