Klokka 12 i dag kommer mange til å gå inn på Innherred.no

Trafikktallene på Innherred.no på varslingsdagen i juni i fjor gjorde som vanlig et kraftig hopp akkurat rundt klokken tolv, idet Sivilforsvarets varslingsanlegg ble testet. 

Nyheter

Det viser nemlig all erfaring med Sivilforsvarets testing av sine varslingsanlegg. Når det uler fra tyfonene med signalet «Viktig melding - lytt på radio», går nemlig folk inn på nettsiden for å forsikre seg om at det ikke faktisk er akutt fare.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige og farlige stoffer. I krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Disse er velkjent for folk flest. Sivilforsvarets varslingsanlegg testes to ganger i året.  Foto: DSB

Anleggene testes to ganger i året, en i januar og en i juni. Rundt i landet er det cirka 1.250 varslingsanlegg, som kan høres av over halvparten av befolkningen.

Når det uler onsdag midt på dagen, er det sannsynligvis ingen fare på ferde. Men det kan jo være greit å ta turen innom Innherred.no likevel, for sikkerhets skyld.

...og slik ble det. Et pent trafikkhopp. Takk til alle som stakk innom.