Brødre lager nytt aksjeselskap i Verdal

Og Nyenget Mek Verksted øker kapitalen.

Nyenget Mek Verksted.  Foto: Erlend Aune

Nyheter

Aquasecure AS i Horgvegen 5 på Ranheim i Trondheim har flyttet til Svendgårdsvegen 34 på Skogn i Levanger fra 12. juni. Selskapet ble etablert i januar 2016 med Erling Aune fra Skogn som styreleder. Selskapet utvikler og produserer HMS-produkter.