Han stormet ut av møtet med kommunen i ren frustrasjon og sinne. Kommer ikke til enighet om kårbolig.

Øystein Lynum forlot et møte med Verdal kommune i sinne nå nylig.  Foto: Tor Ole Ree

Nyheter

StrandFor halvannet år siden sendte Øystein Lynum sin første søknad for å få bygge et kårhus på hans eiendom. Den gangen fikk han et nei. Senere ble en ny og revidert søknad sendt inn, som fortsatt er under behandling. Da han sendte inn den første byggesøknaden på senhøsten 2017, var det snakk om en fradeling og omdisponering av dyrket jord. Lynum fikk ikke tillatelse til dette, og det kom i tillegg innsigelser fra sektormyndigheter på å ta i bruk området som per definisjon er dyrkajord. Selv har Lynum brukt begrepet «sandrabb» på den aktuelle tomta. Øystein Lynum har ikke nådd fram med å anke saken, verken hos lokale politikere eller hos fylkesmannen.

Lynum har i etterkant kommet med en ny søknad, og han har fortsatt hatt håp om å få bygd en framtidsrettet bolig for sin alderdom. Den nye søknaden omhandler fradeling av tomt til boligformål på samme tomt som i første søknad, der Lynum har gjort noen endringer som han selv tror skal gjøre at han får et ja på søknaden.