Stengt bru skaper oppstyr

Planene for nye Seter bru på kommuneveien i Nordkleiva høster blanda mottagelse.

Seter bru som mange må krysse for å komme fram til hyttene sine, holdes stengt i august og september. Den ligger i Nordkleiva, på vegen mot Høysjøen.   Foto: Illustrasjon: norgeskart.no

Nyheter

«Seter bru i Nordkleiva skal til høsten rehabiliteres ettersom dagens bru begynner å bli i dårlig forfatning».