Slik blir det nye busstilbudet fra august

Atb lover fortsatt samme bybusstilbud i Levanger og bedre korrespondanse de neste to årene.

Trønderbilene skal utføre transporten i Atb-kontrakten i norddelen av Trøndelag.   Foto: Tor J. Friberg

Nyheter

Anbudskonkurransen for buss var inndelt i tre ruteområder: Innherred, Indre Namdal og Ytre Namdal. Kontraktene omfatter dermed levering av busstjenester i alle kommuner i tidligere Nord-Trøndelag, med unntak av Stjørdal og Meråker, hvor Vy allerede kjører på kontrakt for AtB i dag. Rutetilbudet frem til 2021 vil være svært likt dagens tilbud.