Verdal får millionbeløp til utvikling av grønt helsebygg

Solcellepanel og gjenbruk av utslagsvann skal redusere klimagasser.

Bygget skal stå på området der friidrettsbanen nå ligger. I bakgrunn ligger dagens bo- og helsetun.  Foto: Tor Ole Ree

Nyheter

Trøndelag har fått over 26 millioner kroner av Klimasats-midlene som Miljødirektoratet har delt ut for 2019. Av til sammen 50 søknader, fikk 34 tildelt midler. Nasjonalt tildelte Miljødirektoratet nesten 230 millioner kroner til landets kommuner. Formålet med ordninga er å redusere klimagasser, og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.