– Det siste vi trenger er flere åpne og tomme plasser

Stiklestad Eiendom svarer på debatten om Sjøgata Brygge.

Brynjar Farstad sier at det har blitt skapt et inntrykk av at Sjøgata bygges helt igjen mot Sundet. Denne illustrasjonen viser Sjøgata Brygge med byggetrinn 2 mot ferjeleiet og Sundet, slik det er foreslått.  

Nyheter

–Jeg må berømme naboene bak som eventuelt mister sin utsikt for sitt engasjement. De får virkelig belyst saken. Hva gjelder Letnes sin skisse, så ser jeg få argumenter hans plan for utnyttelse tilfører byen vår. Det siste vi trenger er flere åpne og tomme plasser. Og en slik utbygging med sosialt rom må i så fall måtte være en kommunal oppgave. Og finnes det vilje for det? Nå har kommunen nylig bygget den flotte stadionparken til 63 millioner og vår unike sjøpark til sju-åtte millioner. Og som nabo til sjøparken har vi Dampskipsbrygga som ble gitt bort av kommunen til Bymuseet i Levanger som leier ut lokalene for arrangementer. I tillegg er det planlagt en stor flott park tilknyttet Sundet i havneplanen; Skald Ravns plass, sier Brynjar Farstad, daglig leder i Stiklestad Eiendom som svar på forslaget fra arkitekt Per Audun Letnes om å kutte byggetrinn 2 på Sjøgata Brygge for å lage parkdrag.