Fylkesvaraordføreren vil nydyrke 49 dekar - kommunen må si ja eller nei

Dyrka jord utgjør bare 3 prosent av Norges landareal, og er i realiteten en ikke-fornybar ressurs. Her fra Sør-Leksdal med Leksdalsvatnet i bakgrunnen. 

Nyheter

Tomas Iver Hallem ha søkt kommunen om nydyrking av cirka 49 dekar på eiendommen sin tomt i Sør-Leksdal. Mattilsynet ber kommunen ha en formening om dette kan føre til forurensing av Leksdalsvatnet, drikkevannskilden til Verdal.