Stor serie fortsetter

Enkelte steder i Verdal lå kirkene nesten i klynge

Halle kirke slik den kan ha sett ut i middelalderen. Den ble bestemt opprettholdt i 1589. Det sies at det var en tømmerkirke omkring 1800, slik at den i så fall var ombygget fra den opprinnelige stavkirken. Kanskje var kirken større enn andre samtidige stavkirker, hvilket kanskje var årsak til at den ble opprettholdt. Dette er bare en gjetning, for denne kirkestolen var ikke blant de største. Faktisk var den én av de aller minste. Maleriet laget av Steinar Berg, men faglig vurdert av Øystein Ekroll. 

Nyheter

Øystein Walberg skriver om de mange kirkebyggene i Verdal som nå er borte.