Mandag 12. august

Fra i dag kan du stemme

Fra 12. august kan du avgi forhåndsstemme.  Foto: Erlend Aune

Nyheter

Mandag åpnet forhåndsstemmegivningen til kommunestyre- og fylkestingsvalget. Den varer til og med 6. september, før valgdagen mandag 9. september.

Levanger

Verdal

Under forhåndsstemmegivningen kan man avgi sin stemme hvor som helst, ikke bare i kommunen der man er folkeregistrert. På valgdagen 9. september må man avgi stemme i kommunen man er mannstallsført i, altså der man var registrert som bosatt 30. juni i år.

De siste årene har det vært en vekst i forhåndstemmingen. Under kommune- og fylkestingsvalget i 2015 benyttet 24 prosent, tilsvarende 585.250 velgere, seg av muligheten til å avgi stemme på forhånd. I 2017 ble det for første gang registrert over én million forhåndsstemmer, da 36 av alle som stemte gjorde det på forhånd.

Velgere bosatt i kommuner eller fylker som er berørt av kommune- og regionsreformen skal i år velge representanter til kommunestyre og fylkesting i den nye kommunen eller det nye fylket.


Ofrer biffen

De unge er langt mer villige til å ofre flyturer, bilkjøring og kjøtt for å redde klimaet enn eldre. En ny undersøkelse avslører generasjonskløften.

– De under 30 er mer bekymret for klimaet og mer villige til å støtte klimapolitikk, sier Cicero-forsker Marianne Aasen til NTB.

Været

Det fine tørre sommerværet vi har vært i besittelse av de siste ukene, ser ut til å ha tatt en pause til fordel for en noe mer fuktig værtype.