– Dette holder ikke

Sjøvegen (fylkesveg 6818) på strekningen mellom Laberget og Ekne er i dårlig forfatning.  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Bård Hjulstad bor på Ekne og jobber i Levanger. Han bruker Sjøvegen til Ekne minst to ganger daglig. Veldig ofte sykler han. Av og til ferdes han også med rulleski.