Hun bor i «den røde mølle», men er nok mer kjent for Blå Krukke.

Kari Woll har har vært å se på Tronsmoen i Vera i det siste. Det har en sammeheng med spelet om skogfinnene og den spesielle dialekta de snakker. 

Nyheter

«Du ska itte trø i graset.