Langt flere forhåndsstemmer i år - Tredobling på Verdal

Dobling i antall forhåndsstemmer nasjonalt

Nasjonalt er det en dobling i antall forhåndsstemmer i år. 

Nyheter

Det viser tall som NRK har fått fra Valgdirektoratet.

Ifølge valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning er dette en utvikling man har sett over tid.

– Det skyldes ikke minst at kommunene har gjort en imponerende innsats med å gjøre det enkelt, praktisk og greit for folk å forhånddstemme, sier han.

Tredobling i Verdal

På Verdal er det en tredobling i antall forhåndsstemmer mot i 2015.

- Hittil er det 758 personer som har forhåndsstemt totalt. I 2015, den 23. august, var det kommet inn 271 stemmer, sier valgansvarlig i Verdal Kommune, Line Ertsås.

Hun ser den samme økningen som resten av landet.

- Det er mest spennende å se om det gjør noe med valgdeltakelsen, sier hun.

Kraftig økning

På Levanger er det også en kraftig økning blant de som forhåndsstemmer.

- Så langt i år er det kommet inn 947 stemmer totalt. Vi har ikke tall for eksakt samme dato i 2015, men den 5. september det året var det kommet inn 1186 stemmer. Hvis dette fortsetter, så ser det ut som vi kommer godt over det antallet i 2015, sier valgansvarlig ved Levanger kommune, Rita-Mari Keiserås.

Forhåndsstemmegivningen startet 12. august og varer til og med fredag 6. september, mens selve valgdagen er mandag 9. september. Noen kommuner har også valgdag søndag 8. september.

Under forhåndsstemmegivningen kan man avgi sin stemme hvor som helst, ikke bare i kommunen der man er folkeregistrert. På valgdagen må man avgi stemme i kommunen man er manntallsført i, altså der man var registrert som bosatt 30. juni i år.