Tidligere hadde det vært hele seks av dem i området, denne og to til ble bevart

Alstadhaug kirke var en av kirkene som ble bevart i Skogn. 

Nyheter

For å svare på dette spørsmålet, er det nødvendig med en kildebeskrivelse. Mange av kirkene er nevnt i de skriftlige kildene, og noen er omtalt i de såkalte diplomene. Diplomer er brev forfattet i middelalderen. Når kirker er nevnt i diplomene, er det normalt enkelttilfeller hvor bare én kirke er nevnt, men noen steder er såkalte cathedraticumslister oppført i kildene. Dette var lister over en skatt eller avgift som hver kirke betalte til erkebiskopen. Hvis en kirke er nevnt i en sådan liste, eksisterte den på det aktuelle tidspunktet.