Ravlo Sand fikk betalt på Ekne. Mens velgerne på Skogn sviktet Svarva.

Robert Svarva er bosatt i Lysaker krets på Skogn. Anita Ravlo Sand er bosatt på Ekne. Vi har sett på hvordan det gikk i de ulike kretsene i Levanger ved årets valg. 

Nyheter

Vi har sett på kretstallene ved valget i Levanger. Det er lystig lesing for noen av kandidatene. Det er jo alltid hyggelig å få bekreftet popularitet på hjemmebanen når man stiller til valg.