Disse tre blir de lokale representantene på fylkestinget - for flere andre ble det nok bare nesten

Bjørn Iversen (Ap), Tomas Iver Hallem (Sp) og Ina Helen Kollerud Pedersen (Ap) stod høyt nok på listene til fylkestingsvalget til at de kommer inn. 

Nyheter

Det var ikke bare kommunestyrerepresentanter som ble valgt på mandag. Også det nye fylkestinget i et samlet Trøndelag skulle få sin sammensetting.