Montessoriskolen i Verdal fikk en krevende økonomisk start

Nyheter

Første driftsår endte med et minusresultat på 104.000 kroner for andelslaget Helgådal Montessori SA. Driftsinntektene ble på 1.377.000. Resultatet er «ikke tilfredsstillende» viser bedriftsinformasjonen Proff.