Montessoriskolen i Verdal fikk en krevende økonomisk start

  Foto: Tor Ole Ree

Nyheter

Første driftsår endte med et minusresultat på 104.000 kroner for andelslaget Helgådal Montessori SA. Driftsinntektene ble på 1.377.000. Resultatet er «ikke tilfredsstillende» viser bedriftsinformasjonen Proff.