Mye tyder på at den alvorlige hundesykdommen ikke er veldig smittsom mellom hunder.

Veterinær Guro Bjørgvik ved Smådyrklinikken Inn-Trøndelag. Arkivbilde.  Foto: Anders Vinje

Nyheter

Minst 26 hunder over hele landet har dødd etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden. Enda flere har fått symptomene.

I en statusoppdatering onsdag ettermiddag skriver Mattilsynet og Veterinærinstituttet at de fremdeles ikke vet hva som er årsaken til sykdomstilfellene. De opplyser imidlertid at i de fleste tilfellene der det bor flere hunder i samme dyrehold, er det bare én hund som har blitt syk.

– Dette kan tyde på at en eventuell sykdom ikke er veldig smittsom mellom hunder, heter det i statusoppdateringen.

Nye obduksjoner

Veterinærinstituttet har funnet bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium perfringens hos et flertall av de obduserte hundene og hos flere syke hunder, men kan ikke si om det er årsaken til sykdomssymptomene hos hundene.

– Funnet av bakteriene begrenser ikke Mattilsynets brede innsats for å utelukke flest mulig potensielle årsaker mens arbeidet går framover, sier seniorrådgiver og veterinær Ole-Herman Tronerud i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

Veterinærinstituttet jobber blant annet med å undersøke bakteriene fra de positive prøvene for å se om det er mulig å påvise nært slektskap mellom dem. Dette kan si noe om hundesykdommen kommer av et utbrudd, flere utbrudd, eller er en serie av enkelttilfeller.


46 av 60 friske

Det mulige utbruddet ble offentlig kjent onsdag 4. september, men de første enkelttilfellene kom rundt to uker tidligere. Onsdag har det ikke blitt obdusert nye hunder, men det vil bli obdusert nye hunder fram mot helgen, opplyser instituttet.

På nåværende tidspunkt er det kommet inn rundt 60 svar på Mattilsynets og Veterinærinstituttets spørreundersøkelse til veterinærer ved tilfeller av akutt blodig diaré på hund. Svarene har ikke gitt et klart spor å følge videre, men har klargjort at 46 av de 60 hundene har blitt friske.

Det er meldt om sykdomstilfeller i Nordland, Oslo, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane, Telemark og Akershus.

I en statusrapport tirsdag slo Veterinærinstituttet fast at det kan utelukkes at hundedøden skyldes algeforgiftning. Det er heller ikke noe som tyder på flåttbårne sykdommer, miltbrann eller harepest. Det er heller ikke funnet sammenheng mellom hundesykdommen og E. coli på mennesker.

Været i dag

Etter en tørr innledning av september, blir det klissvått når en «atmosfærisk elv» frakter regn over Atlanterhavet.
Fuktige luftmasser fra sør i Atlanterhavet kan gi over 100 millimeter på tre døgn lørdag til mandag. Et lavtrykk med restene av den tropiske orkanen Dorian, som kommer inn mot kysten, får temperaturene til å stupe torsdag. Etter at det ble målt over 20 grader en rekke steder onsdag, blir det rundt 15 grader på det varmeste torsdag. Fra fredag faller temperaturen ytterligere, ned mot ti grader på dagtid, skriver adresseavisen

Fra fredag og i de neste seks dagene viser varslene et tosifret antall millimeter nedbør, totalt 90 til 185 millimeter nedbør, med mandagen som den våteste dagen.