100 år med veg-krangel: Lagmannsretten skal avgjøre hvem som kan kjøre her

Skjækerdalsvegen har vært et stridstema i mange år. 

Nyheter

Sakens stridstema er rettighetene til å bruke motorisert kjøretøy på Skjækerdalsvegen i Helgådal.